Regulamin sklepu markoweokulary.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Złożenie zamówienia w sklepie  markoweokulary.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

II. REJESTRACJA KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza rejestracyjnego” danymi które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Przy rejestracji Klient jest świadomy przekazania swoich danych osobowych poprzez rejestrację.

III. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. O zmianach statusu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w „formularzu rejestracyjnym”.
 4. Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane. W przypadku braku magazynowego zastrzegamy sobie prawo do informowania kupującego o tym fakcie, co jest podstawą do braku możliwości realizacji zamówienia zatem  przedpłata zostanie zwrócona po uprzednim podaniu numeru konta dla wykonania przelewu zwrotnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub jeśli wystąpi podejrzenie ich autentyczności; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie podlegają negocjacjom z racji oferty promocyjnej, chyba że Kupujący wykorzysta kod rabatowy otrzymanego podczas okazjonalnych ofert bądź też przyznany personalny upust. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 7. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.
 8. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 9. Dla modeli będących na stanie magazynowym terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 dzień roboczy. Przyjmuje się czas realizacji do 24 godzin jeżeli zamówienie złożono do godziny 12:00 z doręczeniem poprzez Kurier InPost lub InPost Paczkomat oraz jeśli zamówiony towar został potwierdzony jako dostępny. Przesyłki za pobraniem nie są realizowane poza granicami Polski. Pozostałe sposoby dostarczenia zamówienia mogą mieć wydłużony czas logistyczny.
 10. Każda transakcja będzie potwierdzana załączoną fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.
 11. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto Sprzedającego lub za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl (Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) oraz paypal.com (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg). W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupujący po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 12. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

IV. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela pełnej gwarancji na zakupione towary i usługi, ręczy za oryginalność sprzedawanych produktów oraz ich wysoką jakość wykonania, zgodną z europejskimi normami. Dodatkowo dokona wszelkich starań i dbałości w zabezpieczeniu wysyłanego towaru.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu zniszczenia podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym, kompletnym opakowaniu). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem ([email protected]). Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 6. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Kupującego.
 7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach: towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie.
 9. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 10. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów przesyłki do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji/zwrotu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. jak i późniejszymi zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Wszystkie transakcje z wykorzystaniem płatności kartami, są realizowane przez zewnętrznego partnera. Nie pobieramy ani nie utrzymujemy żadnych informacji związanych z kartami płatniczymi naszych kupujących. Wszystkie informacje są bezpiecznie transmitowane poprzez protokół SSL do autoryzowanego serwera rozliczeń firmy Przelewy24 – PayPro S.A. Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO przyjmuje się poważnie zasadę bezpieczeństwa danych Klienta zatem wszelkie naruszenia bezpieczeństwa danych będą zgłaszane do odpowiednich służb jak i samego właściciela danych.
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MarkoweOkulary.pl, e-mail: [email protected]
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail [email protected]
  3. Dane będą przetwarzane w celu jedynie do informowania o promocjach oraz realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Dane mogą być udostępniane za zgodą w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
  5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia , w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
  6. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od ich wprowadzenia w celu jedynie potwierdzeń gwarancji zakupionych towarów.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach takich jak w regulaminie w celu jedynie informacyjnym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.